Anasayfa > Eş Anlamlı nedir

Eş Anlamlı nedir

Es anlamli kelime nedirEş Anlamlı ne demek, Eş Anlamlı nedir, Eş Anlamlınin tanimi

Derismizi islerken sizlere es anlamli sözcükler hakkinda bilgi verecegimi bir önceki dersimde anlatmistim.  Es anlamli kelimeleri verirken bunlarin tanimlari ve birbirlerini çagristirdigini unutmuyalim. Es anlamli kelimeler Türkçemizde oldukça çoktur ve bunlari ögrenmek gerekiyor.

Eş Anlamlı nedir?

Eş Anlamlı Sözcükler: Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.

Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Açiklama: Es Anlamli sözcükler konusma dilimizde çok yaygin bir sekilde kullanilmaktadir.
Örnek es anlamli kelimeler:

ev-konut,
imtihan-sınav,
mektep-okul,
hürriyet-özgürlük,
bellek-hafıza,
cevap-yanıt,
kıla-vuz-rehber,
amaç-gaye-hedef-maksat,
kaybetmek-yitirmek

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah“tır.
Ancak;
“Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”
cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.
Sizlere sürekli kelimesinin es anlamli kelimesi bir önceki dersimiz de anlatmistik. Isterseniz o dersimizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Sürekli es anlamlisi için tiklayiniz.

Eş Anlamlı ne demek, Eş Anlamlı nedir, Eş Anlamlınin tanimi

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.

  • Bkz.: , ,